Sylwetka absolwenta

Drukuj

Technik ortopeda zajmuje się:

 • Projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.
 • Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika.
 • Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi.
 • Wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych.
 • Pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 • Dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zakładach wytwórczych sprzętu ortopedycznego, sklepach medycznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Oferujemy praktyki również w krajach UE.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
 • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
 • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,
 • planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w:

 • zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 • klinicznych, szpitalnych, sanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • sklepach i hurtowniach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu medycznego,
 • oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates