Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Drukuj

okres nauki: 4 semestry w grupie porannej, popołudniowej lub popołudniowo-weekendowej; bezpłatna

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej, opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego, utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym, wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Przygotujemy Cię do egzaminu zawodowego.
Pomożemy z założeniu własnej działalności gospodarczej.
Warunki zgłoszenia: świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, 3 zdjęcia, dowód osobisty.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates