Policealna Szkoła Technik BHP

Drukuj

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się współtworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy o różnej wielkości, różnych profilach produkcji   i usług oraz różnej organizacji pracy. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy kontrolują warunki pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, informują pracodawcę o zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz przedkładają propozycje mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości i zagrożeń. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy opiniują instrukcje określające sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, określają stopień ryzyka na jakie są narażeni pracownicy w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia, współpracują   z lekarzem przemysłowym, analizują przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i określają działania zapobiegawcze, prowadzą dochodzenie powypadkowe, itp.  Okres nauki 1,5 roku. Szkoła bezpłatna.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates