Policealna Szkoła Opiekun osób starszych

Drukuj

okres nauki: 4 semestry w grupie porannej, popołudniowej lub popołudniowo-weekendowej; bezpłatna
 
Absolwent będzie przygotowany do pracy z seniorami. Będzie potrafił organizować pracę opiekuńczą adresowaną do osób starszych w różnych środowiskach życia i aktywności seniora, będzie posiadał kompetencje do pracy na stanowisku opiekuna w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach i hospicjach oraz opiekuna-animatora aktywności seniorów w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku oraz domach dziennego i całodziennego pobytu seniora jako indywidualny opiekun nad chorymi i samotnymi, jako organizator wolontariatu na rzecz seniorów, w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie jako pracownik pomocy instytucjonalnej, a także będzie mógł podjąć własną działalność gospodarczą.

Przygotujemy Cię do egzaminu zawodowego.
Pomożemy z założeniu własnej działalności gospodarczej.
Warunki zgłoszenia: świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, 3 zdjęcia, dowód osobisty.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates