Rekrutacja

Drukuj

Ogłaszamy rekrutację na nowy rok szkolny 2018/2019!!!

Rejestracji do szkoły dokonujemy elektronicznie na stronie dolnoslaskie.edu.com.pl - elektroniczny wybór szkół ponadgimnazjalnych. Technikum Ortopedyczne jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Wymagane dokumenty do złożenia w Sekretariacie Szkoły (Świdnica, ul. Traugutta 7):

 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał i odpis),
 • wydrukowany formularz rejestracyjny z elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

W procesie rekrutacji tworzymy listę rankingową na podstawie wymienionych przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język niemiecki,
 • biologia.

 

Lista rankingowa ukazuje, ile rekrutant otrzymuje punktów, tj.:

 • celujący: 10 pkt
 • bardzo dobry: 8 pkt
 • dobry: 6 pkt
 • dostateczny: 4 pkt
 • mierny: 2 pkt.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Rekrutacja trwa!!!

Template by QualityJoomlaTemplates