Rekrutacja

Drukuj

 Warunki przyjęcia słuchacza do Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy (wymagane złożenie następujących dokumentów):

  • Wypełniony formularz rekrutacyjny otrzymany w szkole,
  • 3 zdjęcia,
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (wydane przez lekarza medycyny pracy - szkoła wystawia skierowania na bezpłatne badania).

Opłaty Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy.

  • Miesięczne czesne wynosi 240 zł x 25 miesięcy.

Słuchacz otrzymuje następujące podręczniki:

  • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków", Legnica 2006,
  • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków" Część II Legnica 2009,
  • Krówczyński Leszek, Renata Jachowicz "Ćwiczenia z receptury", Uniwersytet Jagieloński.

Opłata miesięczna zawiera wszyskie opłaty związane z nauką (koszty substancji i odczynników używanych do ćwiczeń)

Płatności za szkołę prosimy dokonywać na konto bankowe:

Fundacja Solidarności Pokoleń
03 1020 3017 0000 2702 0469 4883 (PKO BP SA)


W tytule wpłaty prosimy o podanie:

  • Imienia i nazwiska słuchacza,
  • Okresu płatności (np. czesne za luty 2010).

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates