Drukuj

 

Co mogę robić po ukończeniu PSF?

Tytuł technika farmaceutycznego upoważnia do wykonywania czynności w aptece określonych w ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku z późniejszymi zmianami; jako technik pomagając mgr farmacji. Każdy technik może również starać się o pracę jako przedstawiciel handlowy w firmie farmaceutycznej oraz prowadzić sklep zielarsko-medyczny, lub pracować w firmach produkujących leki.

Czy technik farmaceutyczny może samodzielnie prowadzić aptekę?

Nie, ale może prowadzić samodzielnie punkt apteczny posiadając wcześniej trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych, lub sklep zielarsko-medyczny. Może być właścicielem apteki, ale kierownikiem musi być mgr farmacji.

Czym się różni apteka od punktu aptecznego?

W punkcie aptecznym nie prowadzi się wykonywania i sprzedaży leków recepturowych oraz leków silnie działających, odurzających i psychotropowych oraz niektórych środków ujetych w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 września 2001 r.

Czy szkoła pomaga w znalezieniu praktyk?

Tak. Szkoła posiada kontakty z aptekami na terenie Świdnicy, Legnicy i okolic, pośredniczy we współpracy między aptekarzami i słuchaczami PSF.

Czy szkoła pomaga w znalezieniu pracy?

Do szkoły kierowane są zapytania aptekarzy o możliwość zatrudnienia techników farmaceutycznych. Szkoła gromadzi i udostępnia te informacje wszystkim zainteresowanym.

Czy niezbędne jest posiadanie świadectwa maturalnego?

Nie trzeba posiadać świadectwa maturalnego.

Jak długo istnieje szkoła?

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2007r.

Ile osób ukończyło szkołę?

W trakcie działalności szkoły tytuł technika farmaceutycznego uzyskało ponad 200 osób

Jak długo trwa praktyka?

Praktyka trwa 4 tygodnie  (140 godzin) w aptece ogólnodostępnej i 2 tygodnie  (70 godzin) w aptece szpitalnej.

Czy praktyka jest płatna?

Praktyki są bezpłatne.

Czy nauka w PSF kończy się egzaminem?

Nauka kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Czy czesne, zawiera koszt substancji i odczynników używanych do ćwiczeń?

Tak, podane czesne zawiera całkowity koszt nauki w szkole.

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

tel. kom. 507 466 607

tel. kom. 507 466 336

e-mail: sekretariat@sced.pll

 

Template by QualityJoomlaTemplates