Sylwetka absolwenta

Drukuj

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dokonuje kresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.Możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach wytwórczych sprzętu ortopedycznego, sklepach medycznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Oferujemy praktyki również w krajach UE.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w: