Sylwetka absolwenta

Drukuj

Technik ortopeda zajmuje się:

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zakładach wytwórczych sprzętu ortopedycznego, sklepach medycznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Oferujemy praktyki również w krajach UE.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w: