Program Kursu

Drukuj

  1. Wpływ masażu kamieniami na ciało człowieka.
  2. Przeciwskazania do masażu kamieniami.
  3. Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas masażu kamieniami.
  4. Estetyka i praktyczne rozwiązania w masażu kamieniami.
  5. Zapoznanie z podstawowymi technikami masażu kamieniami.
  6. Dobór kamieni do masowanych powierzchni.
  7. Zajęcia praktyczne w zespołach dwuosobowych.