Egzamin Państwowy

Drukuj

Informujemy, że egzamin państwowy w czerwcu 2018 roku zdało 91% absolwentów.


Egzamin zawodowy - podstawowe informacje:

Każdy uczeń Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, musi zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa).

 

 

 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

Etap Czas trwania Liczba pytań Wymagane do zdania
Pisemny - teoria 60 minut

40 pytań

50%

Praktyczny 120 minut Wykonanie zadania praktycznego 75%

 

Państwowy egzamin zawodowy odbywa się w siedzibie szkoły.

Przygotowanie uczni do egzaminu zawodowego:

 Szkoła na przestrzeni ostatnich lat corocznie osiągało wyniki zdawalności lepsze niż średnia w okręgu egzaminacyjnym (okręg wrocławsko-opolski).

 

Wysokie wyniki Studium zawdzięcza:

 

Zajęcia dodatkowe:

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy organizuje bezpłatne dla słuchaczy zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia te odbywają się w ostatnim semestrze nauki.

 

Dostęp do systemu e-learningowego:

 W 2010 roku szkoła uruchomiła platformę e-learningową umożliwiającą uczniom:

 

Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu uczniowie mogą sprawdzać swoją wiedzę w dowolnym miejscu (zarówno w szkole jak i domu).

 

Biblioteka medyczna:

 Do dyspozycji uczniów jest biblioteka Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy ul. D. Chłopowskiego13 oraz  biblioteka Technikum Ortopedycznego w Świdnicy, ul. Traugutta 7.