Ogólne informacje

Drukuj
policealna_szkola_farmaceutyczna_w_swidnicy_ogolne

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy przygotowuje do zawodu technik farmaceutyczny. Program zajęć zakłada, iż osoby biorące w nich udział są absolwentami liceów ogólnokształcących lub technicznych.

Do przedmiotów wykładanych w Szkole należą m.in. technologia postaci leków, pracownia technologii postaci leków, pracownia analizy leków, analiza leków, farmakognozja, farmakologia, badania tożsamości surowców naturalnych, propedeutyka zdrowia, pracownia apteczna, język angielski zawodowy, język migowy, organizacja ochrony zdrowia, BHP, technologie informatyczne, wychowanie fizyczne.

Nauka w Szkole trwa pięć semestrów. W czasie  czwartego semestru słuchacze odbywają praktykę zawodową trwającą 4 tygodnie  (140 godzin) , natomiast w piątym semestrze  praktykę zawodową  2 tygodnie  (70 godzin) w aptece szpitalnej.  Zajęcia odbywają się w grupach porannej lub popołudniowo-weekendowej.

Wysokość czesnego wynosi 240 zł za miesiąc. Nadpłaty traktowane będą jako zaliczki na kolejne miesiące.

Posiadane uprawnienia do prowadzenia Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy

Warunki przyjęcia słuchacza do Policealnej Szkoły Farmaceutyczne w Świdnicy (wymagane złożenie następujących dokumentów):
 

Opłaty Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy.

Płatności za szkołę prosimy dokonywać na konto bankowe:
Fundacja Solidarności Pokoleń
03 1020 3017 0000 2702 0469 4883 (PKO BP)

W tytule wpłaty prosimy o podanie:

Słuchacz otrzymuje następujące podręczniki: