Ogólne informacje

Drukuj
policealna_szkola_farmaceutyczna_w_swidnicy_ogolne

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy przygotowuje do zawodu technik farmaceutyczny. Program zajęć zakłada, iż osoby biorące w nich udział są absolwentami liceów ogólnokształcących lub technicznych.

Do przedmiotów wykładanych w Szkole należą m.in. technologia postaci leków, pracownia technologii postaci leków,pracownia analizy leków, analiza leków, farmakognozja,farmakologia, badania tożsamości surowców naturalnych,propedeutyka zdrowia, świadczenia farmaceutyczne, pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia, język angielski zawodowy, język migowy, organizacja ochrony zdrowia, BHP, technologie informatyczne, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, wychowanie fizyczne.

Nauka w Szkole trwa cztery semestry. W czasie trzeciego i czwartego semestru słuchacze odbywają praktykę zawodową trwającą po 80 godzin. Zajęcia odbywają się w grupach porannej i popołudniowej.

Wysokość czesnego wynosi 240 zł za miesiąc. Nadpłaty traktowane będą jako zaliczki na kolejne miesiące.

Posiadane uprawnienia do prowadzenia Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Starostę Miasta Świdnicy decyzja nr 1/2007 z dnia 17 lipca 2007r.
 • Zaswiadczenie nr 9/2007 z dnia 16 lipca 2007 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy
 • Postanowienie Ministra Zdrowia MZ-NS-ZM-804-11593-2/MSO/07 w sprawie spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej prowadzącej kształcenie w zawodzie - technik farmaceutyczny przez Policealną Szkołę Farmaceutyczną LZDZ w Świdnicy mieszczącą się przy ulicy Traugutta 7 w Świdnicy.

FORMULARZ REKRUTACYJNY


Warunki przyjęcia słuchacza do Policealnej Szkoły Farmaceutyczne w Świdnicy (wymagane złożenie następujących dokumentów):
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • 4 zdjęcia,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
 

Opłaty Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Świdnicy.

 • Miesięczne czesne wynosi 240 zł x 20 miesięcy.
 • Opłata miesięczna zawiera wszyskie opłaty związane z nauką (koszty substancji i odczynników używanych do ćwiczeń)

  Płatności za szkołę prosimy dokonywać na konto bankowe:

  Fundacja Solidarności Pokoleń
  03 1020 3017 0000 2702 0469 4883 (PKO BP)

  W tytule wpłaty prosimy o podanie:

  • Imienia i nazwiska słuchacza,
  • Okresu płatności (np. Jan Kowalski czesne za luty 2017).

Słuchacz otrzymuje następujące podręczniki:

 • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków", Legnica 2006,
 • Burak Krzysztof "Farmakologia z elementamii chemii leków" Część II Legnica 2009,
 • Jackowicz "Receptura apteczna"

 

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy

Policealna Szkoła Ortopedyczna w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji

ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica

tel. (74) 85 13 157

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">l

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">

Template by QualityJoomlaTemplates