Egzamin zawodowy

Drukuj

Egzamin zawodowy – podstawowe informacje

Egzamin zawodowy składa się z 2 części:

Pisemnej:


Część pisemna egzaminu zawodowego  może być przeprowadzana:

Praktycznej

Przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Warunki niezbędne do otrzymania tytułu zawodowego technik ortopeda:


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja  okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.